Adopció de mesures tendents a garantir els serveis essencials a la ciutat de València, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.

Adopció de mesures tendents a garantir els serveis essencials a la ciutat de València, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.

Adopció de mesures tendents a garantir els serveis essencials a la ciutat de València, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.

15 marzo, 2020
edicto.pdf-1

EL ALCALDE FIRMA LA RESOLUCIÓN “QUE GARANTIZA LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN VALÈNCIA DENTRO DE LA EXCEPCIONALIDAD”

0315-Resolució-Alcaldia-servicis-essencials.pdf