Quién es quién en el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Valencia

Quién es quién en el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Valencia

14 julio, 2019
Lasprovincias.es

ORGANITZACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

L’alcalde de València, ja investit des del passat 15 de juny, Joan Ribó, encapçala un govern que tindrà dos vicealcaldies, que correspondran, d’una banda, a la primera tinent d’alcalde Sandra Gómez (PSPV-PSOE) i, d’altra banda, al segon tinent d’alcalde, Sergi Campillo (Compromís). Ambdós seran portaveus de govern.
A més, el govern municipal estarà ordenat en 9 àrees. Així, l’àrea de Gestió de Recursos, estarà encapçalada per Luisa Notario (Compromís); l’àrea de Protecció Ciutadana comptarà amb Aarón Cano (PSPV) com a regidor d’àrea; l’àrea de Benestar i Drets Socials estarà coordinada per Isabel Lozano (Compromís); l’àrea d’Educació, Cultura i Esports tindrà a Pere Fuset (Compromís) al capdavant; l’àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana i Habitatge estarà encapçalada per Sandra Gómez (PSPV); l’àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic comptarà amb Giuseppe Grezzi (Compromís) com a regidor d’àrea; l’àrea d’Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica estarà coordinada per Sergi Campillo (Compromís); l’àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació comptarà amb Pilar Bernabé (PSPV) com a regidora d’àrea; i finalment, l’àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica estarà encapçalada per Ramon Vilar (PSPV).

Les competències de l’alcalde estaran delegades de la següent manera:

ÀREA DE GOVERN DE GESTIÓ DE RECURSOS (Luisa Notario)
– Organització i Gestió de Persones: Luisa Notario
– Servicis Centrals Tècnics: Luisa Notario
– Agenda Digital i Administració Electrònica: Pere Fuset
– Control Administratiu: Carlos Galiana
– Patrimoni Municipal: Isabel Lozano
– Contractació: Luisa Notario

ÀREA DE GOVERN DE PROTECCIÓ CIUTADANA (Aarón Cano)
– Prevenció i Extinció d’Incendis: Aarón Cano
– Policia Local: Aarón Cano
– Protecció Civil: Aarón Cano

ÀREA DE GOVERN DE BENESTAR I DRETS SOCIALS (Isabel Lozano)
– Servicis Socials: Isabel Lozano
– Envelliment Actiu: Pilar Bernabé
– Joventut: Maite Ibáñez
– Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI: Isabel Lozano
– Inserció Sociolaboral: Isabel Lozano
– Cooperació al Desenvolupament: Maite Ibáñez

ÀREA DE GOVERN D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (Pere Fuset)
– Educació: Maite Ibáñez
– Acció Cultural: Maite Ibáñez
– Patrimoni i Recursos Culturals: Glòria Tello
– Cultura Festiva: Pere Fuset
– Esports: Pilar Bernabé

ÀREA DE GOVERN DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE (Sandra Gómez)
– Habitatge: Isabel Lozano
– Gestió d’Obres d’Infraestructura: Sandra Gómez
– Planificació i Gestió Urbana: Sandra Gómez
– Manteniment d’Infraestructures: Sandra Gómez

ÀREA DE GOVERN DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC (Giuseppe Grezzi)
– Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic: Giuseppe Grezzi
– Espai Públic: Lucía Beamud

ÀREA DE GOVERN D’ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA (Sergi Campillo)
– Emergència Climàtica i Transició Energètica: Alejandro Ramon
– Conservació d’Àrees Naturals. Devesa-Albufera: Sergi Campillo
– Cicle Integral de l’Aigua: Elisa Valía
– Platges: Lucía Beamud
– Qualitat Acústica i de l’Aire: Lucía Beamud
– Cementeris i Servicis Funeraris: Alejandro Ramon
– Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l’Espai Públic: Sergi Campillo
– Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat: Sergi Campillo
– Benestar Animal: Glòria Tello

ÀREA DE GOVERN DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (Pilar Bernabé)
– Emprenedoria: Pilar Bernabé
– Formació i Ocupació: Pilar Bernabé
– Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta: Alejandro
– Pobles de València: Lucía Beamud
– Comerç: Carlos Galiana
– Turisme i Internacionalització: Emiliano García

ÀREA DE GOVERN DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA (Ramon Vilar)
– Informació i Defensa de la Ciutadania: Ramon Vilar
– Participació Ciutadana i Acció Veïnal: Elisa Valía
– Transparència i Govern Obert: Elisa Valía

Depenent de l’Alcaldia, hi haurà les delegacions següents:
– Relació amb els Mitjans: Carlos Galiana
– Innovació i Gestió del Coneixement: Carlos Galiana
– Inspecció General i Avaluació dels Servicis: Luisa Notario
– Hisenda: Ramon Vilar
– Relacions Institucionals: Sandra Gómez

JUNTA DE PORTAVEUS

Tal i com s’ha acordat en la Junta de Portaveus de grups municipals d’este matí, els plens continuaran realitzant-se l’últim dijous de cada mes, establint-se l’hora d’inici a les 9.45 hores. Cada grup municipal podrà presentar fins a 3 mocions en cada Ple. A més, cada regidor/a podrà elevar fins a 5 preguntes al Ple, a les que se sumaran altres 5 preguntes per grup municipal.

Les diferents comissions estaran integrades per 3 regidors/es del Grup Municipal de Compromís, 2 del Grup Municipal Socialista, 2 del Popular, 1 de Ciutadans, i 1 més de Vox. Esta mateixa proporcionalitat s’estableix per a les juntes de districte, organismes autònoms i empreses públiques. En el cas de la Junta de Protecció Civil hi haurà un representant per cada grup municipal. I en el cas d’EMIVASA, on hi ha d’haver 7 representants municipals, n’hi haurà un per grup municipal, a més de l’alcalde i un representant més del PSPV.

La dotació econòmica serà de 4.000 euros anuals per a cada grup municipal al que se sumarà un percentatge segons el nombre de regidors/es que tinga cada grup. Esta quantitat podrà variar atenent al que marque la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Esta mateixa norma legislativa serà la que marque qualsevol diferència (baixada, congelació o ascens) en les retribucions de tots els regidors i regidores de la corporació.

Pel que fa al personal de confiança de cada grup municipal, en els grups amb responsabilitat de govern es calcula multiplicant per 1’7 el nombre total de regidors/es de cada grup, mentre que en els grups d’oposició sense responsabilitats de govern el càlcul es fa multiplicant per 1’4. D’esta manera, de major a menor representació institucional, Compromís comptarà amb 17 assessors/es; el PSPV-PSOE amb 12; el PP amb 11; Ciutadans amb 8, i Vox amb 3. D’esta manera, el nombre d’assessors de tots els grups, tant de govern com d’oposició, supera el seu propi nombre de regidors/es. Finalment, el nombre d’assessors d’alcaldia disminuirà a la meitat respecte del mandat anterior: de 6 a 3.


Los concejales responsables de las nuevas áreas del Ayuntamiento de Valencia. De izquierda a derecha: 1ªfila: Sandra Gómez, Sergi Campillo y Guiseppe Grezzi; 2ª fila: Pilar Bernabé, Pere Fuset e Isabel Lozano; 3ª fila: Ramón Vilar, Luisa Notario y Aarón Cano.